Bu amili də proqramın qeyd-şərtsiz üstünlüyü saymaq olar. – bir o qədər